Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Кыргыз адабиятынын тарыхы

Год издания: 2015

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 22

Кыргыз тили боюнча жат жазуулар

Акматов К., Шадыева Э.

Год издания: 2016

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Кыргыз тилинин синтаксиси. Изилдениш тарыхынан

Ибрагимов с.

Год издания: 2001

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Азыркы кыргыз тили. Морфология

Абдувалиев И., Садыков Т.

Год издания: 1997

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

"Окурмандын китеп текчеси" сериясы. Жусуп Турусбеков. 10-том

Түзгөн: Жакыпбекова А.

Год издания: 2015

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч.

Год издания: 2010

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Азыркы кыргыз тилинин фонетикасы

Жапаров Ш., Сыдыкова Т.

Год издания: 2013

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Лексикалык диалектизмдердин изилдениши жана стилдик өзгөчөлүктөрү

Жороев И. М.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Тил жана аны изилдөөчү илим

Жороев И. М.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

Акматалиев Абдылдажан (Мелис)

Год издания: 2010

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Кыргыз тили , адабияты мугалимине жүз кеңеш. 4-китеп

Рысбаев С.К.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24

Тил илимине киришүү

Жороев И. М.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2022 - 03 - 24