Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Байыркы грек жана рим көркөм дөөлөттөрү

А.С.Жантаев, Т.Аскар уулу .

Год издания: 2016

скачан: 0 добавлен: 2020 - 03 - 13

Чыгыш көркөм дөөлөттөрү

А.С.Жантаев, А.С.Мукашова, Г.Сатылган кызы

Год издания: 2015

скачан: 0 добавлен: 2020 - 03 - 13

Чыгармаларынын жыйнагы 5-том. Чыгыш адабияты. Хикметтер.

Э.Эрматов

Год издания: 2011

скачан: 0 добавлен: 2020 - 03 - 16

Кыргыз тили боюнча жат жазуулар. 5-11 класс

Акматов К., Шадыева Э.

Год издания: 2016

скачан: 0 добавлен: 2020 - 09 - 24

Сүйлөө маданияты жана стилистика. 1 китеп

Дүйшеев Ж.

Год издания: 2007

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 10

Кыргыз тили, адабияты мугалимине жүз кеңеш. 4 китеп

Рыспаев С.К.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 10

Кыргыз тилинин справочниги

Үсөналиев С., Иманалиев С.

Год издания: 2004

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 10

Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч.

Год издания: 2010

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 12

Азыркы кыргыз тилинин фонетикасы

Жапаров Ш., Сыдыкова Т.

Год издания: 2013

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 12

Лексикалык диалектизмдердин изилдениши жана стилдик өзгөчөлүктөрү:

Жороев И. М.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Тил жана аны изилдөөчү илим

Жороев И. М.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Акыл атасы, накыл насаат сөздүн кенчи - Сарт аке

Иманов А.

Год издания: 2016

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Кыргыз элинин чечендик өнөрү

Капалбаев О.Э.

Год издания: 2015

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын негиздери

Кошуева М.Ж.

Год издания: 2013

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил - Кыргызская литература: история и время

Акматалиев А.

Год издания: 2010

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Кыргыз макал-лакап, учкул сөздөрү

Ибраимов М.

Год издания:

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Кыргыз тили

Нурмаматова М.Т.

Год издания: 2015

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Кыргыз жана орус тилдеринин салыштырма грамматикасынын негиздери

Машрабов А.А.

Год издания: 2015

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Окуучунун сүйлөө жана жузуу ишмердиги. 2 китеп

Рыспаев С.К.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17

Тил илимине киришүү

Жороев И. М.

Год издания: 2014

скачан: 0 добавлен: 2021 - 03 - 17