Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Жомокчулар жана жомоктор

Год издания: 2008

Бул китеп фольклор жыйноочу Буудайбек Сабыр уулу тарабынан түзүлдү. Жыйнакка Ыбырайым Абдыракман уулу, Бүбү Алтыбай кызы, Ыбырайым Дубана уулу, Муса Байгарин уулу, Мырзалы Дүйшөнбү уулу, Сагыналы Макебай уулу, Уезбай Чапырашты уулу, Соодаке Сейдиман уулу, Курбан Кайназар уулу, Акмат Абийир уулу, Ормонбай Кулжабай уулу, Бүбүкан Болоткан кызы, Сагын Ашырбай уулу ж. б. бир катар белгилүү жомокчулардын жомоктору топтоштурулду. Китеп жалпы эле жомок сүйүүчүлөргө арналат.

скачен: 0 добавлен: 2022 - 03 - 18

Последнее добавленные

Название книги

Его автор