Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Эл адабияты 7 том. Багыш Мендирман

Год издания: 1998

Бул китеп баатыр Багыш жөнүндөгү көлөмдүү эпикалык баян. Кытайдагы Кызыл-Суулук белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын айтуусу боюнча жарык көрдү. Ал жеке гана Кызыл-Суулук кыргыздардын арасында кеңири тараган эпос болбостон, ошондой эле Ала-Тоолук кыргыздардын да сүйүктүү оозеки чыгармасы болуп саналат. Ошондой эле кенже эпостордун бири манасчы Ш. Рысмендеевдин айтуусундагы «Мендирман» дастаны калмактардын баскынчылыгына жана ич ара туугандар ичиндеги көрө албастыктан чыккан адам мамилелери ортосундагы күрөш жөнүндө сөз болот. Жыйнак жалпы окурмандарга арналат.

скачен: 0 добавлен: 2022 - 03 - 18

Последнее добавленные

Название книги

Его автор