Недавно добавленные

datedate

datedate

Джапарова Салтанат Нургожоевна

Негизги мектептин математика курсунда окуучуларга туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүүнү окутуунун методикасы

Негизги мектептин математика курсунда туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүүнү окутуунун методикасын атайын көнүгүүлөрдүн системасын түзүү жана мультимедиалык каражаттарды колдонуу аркылуу өркүндөтүү....

2022 - 05 - 12 gulzat Скачать