Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Ж.Иргебаева, Ш.К.Асаналиева

Кыргыз тилинин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптаныш жолдору

Бул макалада кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптануу маселелери каралды.

Категория:№ 7 / 2002 2020 - Feb - Wed gulnarak Скачать

Ж.Иргебаева, Ш.К.Асаналиева

Кыргыз тилинин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптаныш жолдору

Бул макалада кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптануу маселелери каралды.

Категория:№ 7 / 2002 2020 - Feb - Wed gulnarak Скачать

Ж.Иргебаева, Ш.К.Асаналиева

Кыргыз тилинин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптаныш жолдору

Бул макалада кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптануу маселелери каралды.

Категория:№ 7 / 2002 2020 - Feb - Wed gulnarak Скачать

Ж.Иргебаева, Ш.К.Асаналиева

Кыргыз тилинин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптаныш жолдору

Бул макалада кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптануу маселелери каралды.

Категория:№ 7 / 2002 2020 - Feb - Wed gulnarak Скачать

Ж.Иргебаева, Ш.К.Асаналиева

Кыргыз тилинин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптаныш жолдору

Бул макалада кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун башталгыч этабында речтик уга билүүгө үйрөтүүнүн калыптануу маселелери каралды.

Категория:№ 7 / 2002 2020 - Feb - Wed gulnarak Скачать