Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Молдобаева Р.Д.

Мамлекеттик кызматчылардын укуктук статусу

Демократиялык мамлекетте адамдын жана жарандын укуктук абалы укук ченемдеринде бекитилген, аларды ишке ашыруу юридикалык жактан кепилденген укуктардын, эркиндиктердин жана милдеттердин жыйындысы менен мүнөздөлөт.

Категория:№ 33 / 2012 2020 - 06 - 04 gulnarak Скачать

Бегалиев С.

Семетейчи Алмабек Тойчубеков

Макалада А.Тойчубековдун семетейчилик өнөрү илимий-изилдөөнүн объектиси болот.Бул макала - унутулуп калган таланттуу семетейчинин чыгармачылыгына арналган алгачкы баалуу белеги.

Категория:№ 33 / 2012 2020 - 06 - 04 gulnarak Скачать

Абдыкеримова А.Э.

Сөз кандай күчкө ээ?

Макалада тилдин негизги бирдиги болгон сөздүн деструктивдүү магиялык күчү жана ага байланыштуу айрым маселелер тууралуу кеп болот.

Категория:№ 33 / 2012 2020 - 06 - 04 gulnarak Скачать

Оторбаева А.К.

Использование интерактивных методов преподавания правовых дисциплин

В данной статье представлены интерактивные и инновационные методы преподавания, которые обеспечивают оптимизацию процесса обучения, повышают его качество и способствуют интеграции теории и практики.

Категория:№ 33 / 2012 2020 - 06 - 04 gulnarak Скачать

Abdyrakmatova N.

Arbeitsblaetter im Deutschunterricht

Was ist ein Arbeitsblatt im Unterricht? „Ein Arbeitsblatt ist ein didaktisch strukturierter, schriftlich, rechnerisch oder bildnerisch zu loesender Arbeitsauftrag.

Категория:№ 33 / 2012 2020 - 06 - 04 gulnarak Скачать