Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Джунушева К.С., Эркимбаев М.Т.

Нарын жана Каракол шаарларына "Боордош шаарлар" статусун берсе болот

Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен социалдык-экономикалык жана маданий байланыш түзүүдө эл менен элди, шаар менен шаарды «бир тууган», «боордош» деген мамилени колдонуу келип чыкты. Мунун негизинде жакындашуу, жардамдашуу, ынтымакташуу өнүгүп, тынчтык, бейпилдик орноп, карым-катнаш өнүгүп жатат. Бул макалада дагы өлкөнүн ичинде ушундай мамилени өнүктүрсөк деген ой-тилек айтылды.

Категория:№ 37 / 2014 2020 - 06 - 24 gulnarak Скачать

Канаева Ш.К.

Түндүк Кыргызстандын Россияга кошулуусундагы Боронбай Меңмурат уулунун ролу(XIX-кылым)

Тарыхта нечен эл чабылып, чачылып, жок болуп кеткен, кайсы бири уланып, куралып, калыптанып бүгүнкү күнгө жеткен...

Категория:№ 37 / 2014 2020 - 06 - 24 gulnarak Скачать

Эшиева Т.К.

Кыргызстандагы этностор аралык карама-каршылыктардын негизги факторлору

Макалада эгемендүү Кыргызстандын территориясында болуп өткөн этностор аралык мамилелердин өзгөчөлүктөрү жана анын динамикасынын өзгөрүщүнө таасирин тийгизген айрым факторлор жөнүндө айтылган.

Категория:№ 37 / 2014 2020 - 06 - 24 gulnarak Скачать

Бийлибаев К.

Бердике баатырдын кыргыз жергесин жунгар баскынчыларынан бошотуудагы коомдук-саясий ишмердүүлүгү

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш.Атамбаев 2012-жылдын 27-январында “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана жарандык атуулдукту калыптандыруу боюнча чаралар жөнүндө” Указга кол койгон. Анда: “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп-үйрөнүү боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун системалуу иши элдин биримдигин чыңдоого жана мамлекеттүүлүктү өнүктүрөөгө олуттуу салым кошо алат. Ал экономиканы жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүү, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көтөрүлүп жаткан чаралардын комплексинде заманбап коомду жана гүлдөп-өнүккөн өлкөнү курууга, жарандык атуулдукту жана өлкө үчүн сыймыктануу сезимин калыптандырууга тийиш” – деп баса белгилеген.

Категория:№ 37 / 2014 2020 - 06 - 24 gulnarak Скачать

Каниметов А.К., Канаева Ш.К.

Ооган Памириндеги кыргыздар. Рахманкул хан

Ооган Памириндеги кыргыздардын келип чыгышы жөнүндөгү маселеге токтолсок, XIX кылымдагы саякатчылардын берген маалыматтары боюнча, бул жердеги негизги элдин бөлүггү Тейит жана Кесектен турган эки урууга таандык деп айтсак болот...

Категория:№ 37 / 2014 2020 - 06 - 24 gulnarak Скачать