Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Канаева Ш.К., Майкаданова Н.

Боз үй-бабалар мурасы

Кыргыз боз үйү илгертен ата-бабадан бери карай очогунан от өчпөгөн, жайы-кышы жашап тукум улап келген, жашоо тиричилигин баштарынан кечирип келген мекени жана туусу болгон деп айта алабыз. Боз үйдү кыргыздын улуттук чыгармачылык маданиятын чагылдырган эмгеги десек да болот. Кыргыздар ар дайым улутун, тилин, дилин, наркын бузбай сактап келген эл.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 14 asel Скачать

Асакеева Д.Ж., Сооронбаева Ч.К.

К. Тыныстановдун ой-таанымдарына "СТП" нын тийгизген таасири

Макалада кыргыз элинин алгачкы интеллигенти К. Тыныстановдун заманындагы өзгөчө учурларга токтолдук. К.Тыныстанов акын-жазуучу катары сындалган эмес, аны жок кылуу максаты гана коюлган. Коомдук-саясий кырдаал, жагдай-шарттын татаалдыгынан СТПнын мүчөсү деген күнөө тагылган.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 14 asel Скачать

Орозобаев А.К., Абдыбаев К.Ы.

Дүйнөлүк жана кыргыз сүрөт өнөрүндөгү уламыш (мифология) жанры

Адам баласы жаралгандан бери кудайга баш ийип, сыйынып, өзү түшүнө бербеген бардык нерселерди бир кудайдын буйругу менен болгон иш деп келет.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 14 asel Скачать

Майкаданова Н.Т., Канаева Ш.К.

Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы Кыргызстан

Адамзаттын тарыхындагы эң кандуу жана катаал Улуу Ата Мекендик согуш жер жүзүндө терең жаракат калтырып, кан кечкен кыркынчы жылдары биздин ата бабаларыбыз Ата Мекенин коргоп, өз парзын абийирдүүлүк менен аткарышкан.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 14 asel Скачать

Эшиева Т.К.

Государственная архивная служба Кыргызстана

В статье даются хронологические данные об этапах формирования и функционирования государственной архивной службы в Кыргызстане.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 14 asel Скачать