Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Жапаров Н.М., Джапарова С.Н.

Айдын жаңырышы

Ай - Жердин жалгыз табигый жандоочусу, Жерге жакын жайгашкан асман телосу. Ар бир жылга, ар бир айга өз-өзүнчө ат берилип, ошонун негизинде кыргыздын улуттук календары жаралган. Айдын жаңырышынан арабча календарь түзүлгөн. Бул календарь менен ата-бабаларыбыз адам жашын аныктап, жыл сүрүп, ай-жылды аныктап жана орозо тутуп келишкен.

Категория:№40(3) / 2015 2020 - 10 - 22 asel Скачать

Шакитов Ш.Ш.

Жеңиш өлүмдөн коркпогон шер

Макалада согуш убагындагы өткөн окуялар баяндалат.

Категория:№40(3) / 2015 2020 - 10 - 22 asel Скачать

Шакитов Ш.Ш., Алымбеков К.

Көп кырдуу адам эле

Ишке жаңыдан орношкон аял-эркектердин сынында болсо, ал коллективдин мүчөлөрүн, ынтымагын, ишмердүүлүгүн ж.б. билгиси келет. Мындай абал ар бир инсандын башынан өтөт.

Категория:№40(3) / 2015 2020 - 10 - 22 asel Скачать

Шакитов Ш.Ш.

Согуштун жана эмгектин кажыбас ардагери

Улуу Ата-Мекендик согушка чейин жаштардын таржымалы, негизинен, окшош: 4, 7, 10-класстарды; советтик-партиялык, чарбалык кадрларды даярдоочу курсатрды; педокуу жайларын бүтүрүшкөн; жумушчу, колхозчу, мугалим болушкан; жетекчи кызматтарды ээлешкен, кээлери комсомол, партиянын мүчөлөрү болууга да үлгүрүшкөн.

Категория:№40(3) / 2015 2020 - 10 - 22 asel Скачать

Шакитов Ш.Ш.

Улуу инсандардын сүрөөсүндө өркүндөгөн

Сапар бегалиев ЫМУга кирип-чыгып жүргөн көптөгөндөрдүн бири катары түшүнгөндүгү кай бирлеринен байкалат.

Категория:№40(3) / 2015 2020 - 10 - 22 asel Скачать