Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Акунова Г.М.

Кыргыз энциклопедиясы – мамлекеттин башкы китеби кыргызская энциклопедия – главная книга государства

Бул макалада энциклопедиянын пайда болуу тарыхы, кыргыз энциклопедиясын алгачкы түзүүчүлөрүнүн бири З.Бейшеевдин эмгек жолу жана кыргыз энциклопедиясына сиңирген эмгеги каралган.

Категория:№ 43 / 2017 2020 - 06 - 25 asel Скачать

Сооронбаева Ч.

Идеология түшүнүгүнүн келип чыгышы

Бул макалада идеология тууралуу киришүү түрүндө баяндадык. Анда идеология жөнүндө айтылган көз караштарды белгилеп, жалпы кыскача түшүнүк берилди.

Категория:№ 43 / 2017 2020 - 06 - 25 asel Скачать

Боконтаева Д.К.

Взаимоотношения этнического предпринимательства г.Каракол и государства (материалы социологического исследования)

В статье автором проанализированы взаимоотношения этнического предпринимательства г. Каракол с органами государственной власти и направления совершенствования частного бизнеса г.Каракол .

Категория:№ 43 / 2017 2020 - 06 - 25 asel Скачать

Алымбеков К.А., Кангелдиев Б.С.

Көмүскөдө калган улуу инсан

Макалада кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө өз убагында чоң салым кошкон маданияттын ордолору аталган Кыргыз мамлекеттик драма театрын, Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрын, Кыргыз мамлекеттик филармониясын жетектеген Сулайман Аденов жөнүндө маалымат берилген.

Категория:№ 43 / 2017 2020 - 06 - 25 asel Скачать

Алымбеков К.А., Кангелдиев Б.С.

Кызыл командир Турдубек Усупбеков

Макалада кыргыздан чыккан алгачкы кызыл командирлердин бири Турдубек Усупбековдун совет мамлекетин бекемдөөдөгу жасаган ишмердүүлүгү, басмачыларга каршы күрөшүүдө, Улуу Ата Мекен согуш мезгилинде көрсөткөн эрдиктери жөнүндө баяндалат.

Категория:№ 43 / 2017 2020 - 06 - 25 asel Скачать