Недавно добавленные

Исаков Т.Э.

Математика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу процессинде информациялык-коммуникациялык технологиялар боюнча жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу

Автор бул макалада болочок математика мугалимдеринин ИКТ-компетенцияларына коюлуучу негизги талаптарды иликтеген.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Исаков Т.Э.

Болочок математика мугалимдеринин информациялык-коммуникациялык технологиялар боюнча компетенциясына коюлуучу негизги талаптар

Автор бул макалада мектептин математика мугалимдеринин ИКТ-компетенцияларын калыптандыруунун зарыл шарттарын сунуштаган.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Эрдолатов С.С.

Окутуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуунун багыттары

Макалада окутуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуунун багыттары каралган.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Асанбеков А.Т.

"Жылдыздар эволюциясы" электрондук окутуучу системасы

Бизди курчап турган информация агымдарынын көлөмү өтө масштабдуу. Ал агымдар убакыт өткөн сайын өсүүдө.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 02 asel Скачать