Недавно добавленные

Син Е.Е.

Проектный метод как новая форма организации самостоятельной работы учащихся

В статье автором раскрываются отдельные приемы по использованию проектного метода в общеобразовательной школе.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 09 - 30 asel Скачать

Син Е.Е.

Проектный метод как новая форма организации самостоятельной работы учащихся

В статье автором раскрываются отдельные приемы по использованию проектного метода в общеобразовательной школе.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 09 - 30 asel Скачать

Жакшылыков Ж.

Жогорку окуу жайындагы окутуу процессин сапат түшүнүгү аркылуу талдоо

Бул макалада окутуу процессин сапат түшүнүгү аркылуу талдоо жүргүзүлдү.Сапаттуу башкаруу философиялары жөнүндө кыскача маалымат берилди. Макаланын максаты-өлкөбүздүн билим берүү системасына аты аталган сапат башкаруу системаларын жаңылык катары сунуштоо жана ошондой эле бул принциптерди окутуу процессине колдонуунун жолдорун издөө.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 01 asel Скачать

Салыков С.С., Джапарова С.Н., Салыкова Н.С.

О сочетании традиционных и современных методов обучения

В статье рассмотрены способы сочетания проблемного и интерактивных методов обучения школьников и на этой основе формирование общей компетенции.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 01 asel Скачать

Салыков С.С., Назарбаева М.Т., Салыкова Н.С.

Түшүнүктүн аныктамаларын окутууда интерактивдүү ыкмаларды колдонуу

Макалада мектеп математикасынын түшүнүктөрүнүн мазмунун жана башка негизги белгилерин окуучулар тарабынан сапаттуу өздөштүрүүсүнө жетишүүсүнө камсыз кыла турган интерактивдүү методдорду колдонуу жолдору баяндалып берилди. Макала жогорку курстун студенттерине жана жаш мугалимдерге арналган.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 10 - 01 asel Скачать